Wyjątki z "Kurs Cudów i chrześcijaństwo:

Dialog" 

Dr. Kenneth Wapnick i Dr. W. Norris Clarke, T.J. 


Przedmowa

Kenneth Wapnick 4-go stycznia 1989, w Foundation for  A Course in Miracles, nawiązałem dialog z o. W. Norris Clarke, Rzymsko Katolickim Jezuickim księdzem i filozofem, dotyczący różnic i podobieństw między Kursem Cudów a tradycjonalnym, czy biblijnym chrześcijaństwem.  O. Clarke jest niezwykłym księdzem i katolickim filozofem pod tym względem, że podchodzi do niekatolickich nauk z otwartym umysłem i bez osądu, przez cały czas zachowując swą własną, bardzo silną wiarę w prawdę rzymskokatolickiego Kościoła.  Jego życiorys, podsumowany poniżej, jest imponujący:

Pastor W. Norris Clarke, T.J. uzyskał swój doktorat na University Louvain i przez trzydzieści jeden lat był profesorem filozofii na Fordham University w Nowym Yorku, zanim nie odszedł na emeryturę w 1985 roku.  Od przejścia na emeryturę jest gościnnym profesorem na uniwersytetach i college'ach w całym kraju.  Założył i przez dwadzieścia pięć lat był redaktorem naczelnym Międzynarodowego Kwartalnika Filozoficznego.  Służył jako prezydent Amerykańskiego Katolickiego Związku Filozoficznego i Metafizycznego Towarzystwa Amerykańskiego oraz jako członek Rady Wykonawczej Amerykańskiego Stowarzyszenia Filozoficznego.  Wygłosił wiele odczytów i opublikował ponad sześćdziesiąt artykułów w filozoficznych i teologicznych dziennikach i antologiach i jest autorem trzech książek.  Jest umiłowany i szanowany w religijnych i filozoficznych kręgach naokoło świata jako człowiek o głębokiej wierze i mądrości.

O. Clarke otrzymał wiele nagród i dostąpił wielu zaszczytów w uznaniu dla jego wybitnych cech jako nauczyciel, filozof i ksiądz.  Do tych zaszczytów należą medal Aquinas'a Amerykańskiego Katolickiego Stowarzyszenia Filozoficznego za wybitny wkład w chrześcijańską filozofię, nagroda Znakomitego Nauczyciela od Fordham University i honorowe doktoraty z Villanowa University i Wheeling Jezuicki College.  Jestem zaszczycony, że przyjął zaproszenie Fundacji, by przystąpić ze mną do tego dialogu.

O. Clarke i ja jesteśmy przyjaciółmi od wielu lat i był on idealną osobą, z którą mogłem przeprowadzić ten dialog.  Nasza rozmowa została nagrana na taśmę video, lecz niestety jakość tych taśm nie była zadowalająca.  Niniejsza książka jest zredagowaną wersją tego dialogu, która zawiera drobne zmiany uczynione po to, by ułatwić jego czytelność, oraz dodatkowy objaśniający materiał ze stosownymi odsyłaczami do Kursu Cudów i Biblii. Dodałem specjalny wstęp do tej książki, dodatek, który przedstawia Kurs Cudów czytelnikowi, któremu jest on nieznany, oraz glosariusz wielu określeń i nazw, do których nawiązuje się podczas dialogu, dla tych, którzy mogą ich nie znać.

Jestem niezmiernie wdzięczny o. Clarke za jego chęć tak łaskawego uczestniczenia w tym dialogu i za wyrazistość, jaką wniósł do kwestii porównania Kursu Cudów z biblijnym chrześcijaństwem.  Pragnę również podziękować mojej żonie, Glorii, i Rosemarie LoSasso, Dyrektorowi Publikacji w Foundation (wcześniej doktorantce o. Clarke na Fordham University) - które były obecne podczas tego dialogu - za ich wiele sugestii dotyczących zarówno przygotowań do samego dialogu, jak również tej książki. 

Wstęp - Kurs Cudów i chrześcijaństwo: Dialog=>

Podsumowanie i konkluzje - Kurs Cudów i chrześcijaństwo: Dialog=>

<=Wstęp

____________________________________________________________________________________
Ten materiał jest chroniony copyright by the Foundation for A Course in Miracles
i odtwarzany za łaskawym pozwoleniem Kennetha Wapnicka i Fundacji.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna 
część tej strony internetowej nie może być odtwarzana ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub poprzez
jakiekolwiek środki bez pisemnego pozwolenia od właściciela praw autorskich.

Kurs Cudów, copyright 1975, 1992, 1999 by
the Foundation for A Course in Miracles,
41397 Buecking Drive
Temecula, CA 92590-5668
Telefon: 951-296-6261
Fax: 951-296-9117

"Kurs Cudów" jest zarejestrowanym znakiem ochronnym
Foundation for a "Course in Miracles"


Miracle Studies Navigation Table

Index of Resources Discussion Group FAQ about ACIM 50 Miracle Principles
Biographical: Helen, Bill, Ken Unauthorized Manuscripts The Story of A Course in Miracles The Psychology of ACIM
The Course's Use of Language What is Forgiveness?  Copyright Related Info Question/Answer Service