Wyjątki z "Kurs Cudów i chrześcijaństwo: Dialog" 
Dr. Kenneth Wapnick & Dr. W. Norris Clarke, T.J. 
 

 
 

WPROWADZENIE

 
 CLARKE: Chciałbym rozpocząć tę rozmowę od wyrażenia mojego uznania dla dr. Wapnicka - będę go odtąd nazywał Kennethem - za jego chęć ukazania elementarnych różnic między tradycyjnym chrześcijaństwem a Kursem cudów.

Kilka lat temu, gdy po raz pierwszy usłyszałem o Kursie cudów, wziąłem udział w sześciogodzinnym warsztacie Kennetha na temat podstawowej doktryny Kursu. Było dla mnie jasne, że między chrześcijaństwem a Kursem cudów istnieje wiele rozbieżności, ale zdumiało mnie, że Kenneth był całkowicie gotów to przyznać. Naprawdę szanuję jego autentyczność. On nie próbuje owych niepodobieństw zatuszować. Potwierdza całkiem wyraźnie istnienie poważnych różnic między Kursem a tradycyjnym chrześcijaństwem, zwłaszcza takim, jakim zostało ono wyrażone w rzymskim katolicyzmie, lecz również, jak myślę, w większości głównych tradycji protestanckich. Kenneth to przyznaje i nie próbuje tego ukryć. To godne podziwu, gdyż wydaje mi się, że niektóre osoby prezentujące Kurs cudów starają się tuszować ten fakt i mówią, że Kurs stanowi jedynie rozszerzenie zwykłych nauk chrześcijańskich. Kenneth wyraźnie odrzuca takie zdanie, dowodząc w ten sposób, iż jest prawdziwie autentycznym, szczerym nauczycielem usiłującym przedstawić Kurs w oparciu o jego własną wartość jako samodzielną ścieżkę. To świetne podejście - dzięki niemu ludzie, którzy chcą podążać ową ścieżką, będą wiedzieli, co czynią.

WAPNICK: Jeśli mogę odwzajemnić komplement, to chciałbym powiedzieć, że poza wielkim podziwem, jaki żywię dla o. Clarke’a jako filozofa i nauczyciela, również ogromnie podziwiam go i szanuję za to, że jest osobą, która z łagodnością i bezbronnością bardzo wyraźnie prezentuje te różnice oraz stanowisko zajmowane przez Biblię i tradycyjne chrześcijaństwo. Właśnie dlatego jesteśmy niesłychanie wdzięczni, Norrisie, za to, że jesteś tutaj z nami, abyśmy mogli razem przeprowadzić ten dialog.

Myślę, że jeśli zaczniemy od podkreślenia faktu, iż Kurs cudów jest napisany właściwie na dwóch poziomach, pomoże nam to wyjaśnić niektóre różnice i podobieństwa, o jakich będziemy mówili. Pierwszy z nich, który czasami nazywam Poziomem Pierwszym, to poziom metafizyczny kontrastujący czysty stan Nieba jako jedynej rzeczywistości i jedynej prawdy ze złudną naturą świata fizycznego. Tak więc ów poziom metafizyczny kontrastuje Niebo ze światem, Boga z ego, prawdę ze złudzeniem.

Drugi Poziom Kursu, jak go niekiedy nazywam, to bardziej praktyczny poziom nauk o przebaczaniu. Na tym poziomie zajmuje się on jedynie światem fizycznym oraz naszymi tutejszymi doświadczeniami jako snem. Przeciwstawia dwa sposoby postrzegania tego świata, a także życia w nim - pierwszy to podążanie za przewodnictwem Ducha Świętego, drugi zaś to słuchanie głosu ego. Głos Ducha Świętego mówi o jednoczeniu, łączeniu się i przebaczaniu, natomiast głos ego mówi o grzechu, winie, lęku, oddzieleniu, ataku i osądzie. Właśnie w kontekście owych dwóch poziomów będziemy usiłowali zbadać niektóre z podobieństw, a także najistotniejsze różnice pomiędzy Kursem cudów a tradycyjnym chrześcijaństwem. 

CLARKE: Mam trudności z pojęciem tych dwóch różnych poziomów nie tyle w odniesieniu do rzeczywistości, lecz co do bycia realnym i nierealnym, złudzeniem i rzeczywistością, ale być może zagłębimy się w to później. 

WAPNICK: Chyba tak.
 

<=Wstęp Strona Internetowa dla studentów Kursu Cudów

Podsumowanie i konkluzje - Kurs Cudów i chrześcijaństwo: Dialog=>

<= Przedmowa  Wyjątki z Kurs Cudów i chrześcijaństwo: Dialog

_________________________________________________________________
Ten materiał jest chroniony copyright by the Foundation for A Course in Miracles
i odtwarzany za łaskawym pozwoleniem Kennetha Wapnicka i Fundacji. Wszystkie 
prawa zastrzeżone.  Żadna część tej strony internetowej nie może być odtwarzana 
ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub poprzez jakiekolwiek środki bez 
pisemnego pozwolenia od właściciela praw autorskich.

Kurs Cudów, copyright 1975, 1992, 1999 by
the Foundation for A Course in Miracles,
41397 Buecking Drive
Temecula, CA 92590-5668
Telefon: 951-296-6261
Fax: 951-296-9117

"Kurs Cudów" jest zarejestrowanym znakiem ochronnym
Foundation for a "Course in Miracles"


Miracle Studies Navigation Table

Index of Resources Discussion Group FAQ about ACIM 50 Miracle Principles
Biographical: Helen, Bill, Ken Unauthorized Manuscripts The Story of A Course in Miracles The Psychology of ACIM
The Course's Use of Language What is Forgiveness?  Copyright Related Info Question/Answer Service