flag
afrikaans
flag
bulgarian
gif
chinese
flag
croation
flag
dansk
flag
deutsch
flag
dutch
flag
español
flag
fnnish
flag
français
flag
hebrew
flag
italiano
flag
norsk
flag
polski
flag
portuguese
flag
russian
flag
slovene
flag
svensk
flag
usa

 
 

STRONA INTERNETOWA W
JĘZYKU POLSKIM

dla studentów Kursu Cudów

Kontakt


 
Tłumaczenia Kursu
Przedmowa
Urtext - komentarz
Foundation ACIM
Wapnick: Nasza wizja
Wyjątki z Kurs Cudów i chrześcijaństwo: Dialog
Najczęściej zadawane pytania o Kursie Cudów

 

Wstęp do Kursu Cudów

Następujące słowa ze wstępu do tekstu Kursu Cudów są prawdopodobnie najczęściej cytowanymi słowami z Kursu.  Podsumowują istotę tego głębokiego dzieła i zawierają znaczenie, które nie jest dla większości w ogóle widoczne przy pierwszym czytaniu:
Kurs ten nie ma na celu nauczenia znaczenia miłości, gdyż to leży poza możliwościami nauczania.  Ma on natomiast na celu usunięcie zablokowań na drodze do świadomości obecności miłości, która jest twoim naturalnym dziedzictwem.   Przeciwieństwem miłości jest lęk, lecz to, co jest wszechogarniające, nie może mieć przeciwieństwa.

Dlatego ten kurs można podsumować bardzo prosto w ten sposób:

Nic, co rzeczywiste, zagrożone być nie może.
Nic, co jest nierzeczywiste, nie istnieje.
W tym zawiera się pokój Boży.
 


Jak opisać Kurs?

Kurs Cudów był charakteryzowany na wiele sposobów. Niektóre z nich to: "Najważniejsze dzieło dwudziestego wieku w języku angielskim", "Zastępuje Biblię", "Rodzaj Chrześcijańskiej Wedanty", "Współczesna forma 'wiecznej' filozofii", "Sataniczne dzieło", "Duchowość Nowego Wieku", i "Staromodne, okłamujące siebie chrześcijaństwo".

Studenci zen buddyzmu widzą podobieństwa między ich rozumieniem duchowości i ich podejściem a Kursem.  Inni znajdują w nim posłanie, które jest podobne do posłania J. Krishnamurti.

W przedmowie do tekstu Kursu Cudów, którą Helen Schucman napisała mniej więcej po roku od wydania Kursu Cudów po angielsku, stwierdziła ona: "jego zamierzeniem nie jest stać się podstawą dla kolejnego kultu.  Jego jedynym celem jest dostarczenie sposobu, w jaki niektórzy ludzie będą zdolni odnaleźć swego własnego Wewnętrznego Nauczyciela."

Zdolność znalezienia dostępu do tego "Wewnętrznego Nauczyciela" jest niezbędna dla pozwolenia, by przebaczenie kierowało naszym życiem na ziemi, a zatem byśmy żyli w pokoju i mogli nieść pomoc.  Kurs nie dotyczy ulepszania świata, lecz ulepszania człowieka za pośrednictwem ducha i pamięci Miłości Boga, którą "Wewnętrzny Nauczyciel" zachowuje dla wszystkich w tej części ducha, którą nazywamy "umysłem".
 

Nauczanie Kursu Cudów

Oficjalnym ośrodkiem nauczania Kursu Cudów i siostrzaną organizacją dla Fundacji Spokoju Wewnętrznego (FIP) jest Fundacja dla Kursu Cudów  ( FACIM ), która prowadzi obszerną stronę WWW, zawierającą bogactwo materiałów naukowych:

http://www.facim.org/teach.htm

 


Kliknij tutaj, by zamówić Kurs i związane z nim publikacje

Foundation for Inner Peace (Wydawca Kursu) i Foundation for A Course in Miracles (posiadacz praw autorskich do drugiego wydania Kursu) kierują się zasadą, że tłumaczenie Kursu Cudów musi być tak wierne angielskiemu oryginałowi, jak to tylko możliwe. Stawia to przed tłumaczami Kursu Cudów dwa wyzwania. Po pierwsze, muszą być zaawansowanymi studentami Kursu Cudów w języku angielskim, nie będącym ich pierwszym językiem. Następnie muszą dokonać przekładu swego rozumienia na język ojczysty, co stwarza problemy wynikające z różnic kulturowych. Muszą stawić czoła obu tym wyzwaniom, nie tracąc znaczenia i subtelności systemu myślowego, wykładanego w Kursie. Dokonując wyboru, przeprowadzając szkolenia i nadzorując tłumaczy, przestrzega się rygorystycznych standardów. Niejednokrotnie dobranie wysoko wykwalifikowanego zespołu translatorskiego, składającego się zazwyczaj z głównego tłumacza, kilku czytelników-konsultantów i redaktora, trwa wiele lat. Niektóre tłumaczenia zajęły ponad 10 lat. W międzyczasie składy zespołu zmieniały się i dokonywano wielu korekt manuskryptu, aby uchwycić ducha i znaczenie Kursu Cudów w języku docelowym.

Oficjalny przekład Kursu Cudów na język polski ukaże się jesienią tego roku.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi obcojęzycznymi wydaniami Kursu Cudów, oficjalne tłumaczenia zostały ukończone i wydane przez Foundation for Inner Peace w następujących językach:

chiński, duński, francuski, holenderski, niemiecki, hebrajski, włoski, portugalski, rosyjski i hiszpański.

Można je zamówić z katalogu FIP, który znajduje się w sieci pod następującym adresem: http://www.acim.org/catalog.html

W przygotowaniu są dodatkowe tłumaczenia na następujące języki:

chorwacki, czeski, fiński, grecki, węgierski, japoński, norweski, słoweński i szwedzki.
 
 


Zasoby dla studiowania Kursu Cudów

Ta strona Studiów Cudów jest międzynarodowym zbiorem zasobów, które mogą zainteresować studentów i nauczycieli Kursu Cudów niezależnie od ich doświadczenia.  Odnośniki znajdujące się na tej stronie umożliwiają poruszanie się od jednego punktu w sieci do drugiego.  Ponadto, poniżej znajduje się wyszukiwarka służąca do pomocy w odnalezieniu artykułów, definicji, autorów i zagadnień dotyczących pewnych koncepcji Kursu.  Ta wyszukiwarka przyjmuje hasła w języku hiszpańskim.
 
 


Kontakt


Tłumaczenia Kursu
Przedmowa
Urtext - komentarz
Foundation ACIM
Wapnick: Nasza wizja
 
Najczęściej zadawane pytania o Kursie Cudów

 

 

Miracle Studies Navigation Table

Index of Resources Discussion Group FAQ about ACIM 50 Miracle Principles
Biographical: Helen, Bill, Ken Unauthorized Manuscripts The Story of A Course in Miracles The Psychology of ACIM
The Course's Use of Language What is Forgiveness?  Copyright Related Info Question/Answer Service

___________________________________________________________________________
Ten materiał jest chroniony copyright by the Foundation for A Course in Miracles
i odtwarzany za łaskawym pozwoleniem Kennetha Wapnicka i Fundacji.  Wszystkie prawa zastrzeżone.  Żadna część tej strony internetowej nie może być odtwarzana ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub poprzez jakiekolwiek środki bez pisemnego pozwolenia od właściciela praw autorskich.

Kurs Cudów, copyright 1985, 1992, 1999 by
the Foundation for A Course in Miracles,
41397 Buecking Drive
Temecula, CA 92590-5668
Telefon: 951-296-6261
Fax: 951-296-9117

"Kurs Cudów" jest zarejestrowanym znakiem ochronnym
Foundation for a "Course in Miracles"