Välkommen till
Miracle Studies

Webbplats för de som studerar
En kurs i mirakler® 
 
 
 

flag
afrikaans
flag
bulgarian
gif
chinese
flag
croation
flag
dansk
flag
deutsch
flag
dutch
flag
español
flag
fnnish
flag
français
flag
hebrew
flag
italiano
flag
norsk
flag
polski
flag
portuguese
flag
russian
flag
slovene
flag
svensk
flag
usa
 

Inledning till En kurs i mirakler®

Följande ord från inledningen till En kurs i mirakler är troligen de mest citerade orden från Kursen. De sammanfattar kärnan i detta djupgående verk och har en innebörd som för de flesta inte alls är tydlig vid en första anblick:
Kursen syftar inte till att lära ut kärlekens mening, för den ligger bortom det som kan läras ut. Men den syftar till att ta bort de blockeringar som hindrar medvetenheten om kärlekens närvaro, som är ditt naturliga arv. Motsatsen till kärlek är rädsla, men det som är allomfattande kan inte ha någon motsats.

Denna kurs kan därför sammanfattas mycket enkelt på detta sätt:

Ingenting verkligt kan hotas.
Ingenting overkligt existerar.

Häri ligger Guds frid.
 
 

Om du har frågor eller kommentarer kan du sända e-postmeddelande till
mirakelkursen (på) mirakelkursen.org

 

Miracle Studies Navigation Table

Index of Resources Discussion Group FAQ about ACIM 50 Miracle Principles
Biographical: Helen, Bill, Ken Unauthorized Manuscripts The Story of A Course in Miracles The Psychology of ACIM
The Course's Use of Language What is Forgiveness?  Copyright Related Info Question/Answer Service
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
En kurs i mirakler©, copyright 1999
Foundation for A Course in Miracles®,
41397 Buecking Drive
Temecula, CA 92590-5668
909-296-6261

Utgiven av och copyright 1975, 1985, 1992, 1996
Foundation for Inner Peace
P.O. Box 598
Mill Valley, CA 94942
 

En kurs i mirakler® och EKIM® är registrerade varumärken som ägs av
the Foundation for A Course in Miracles®

Texten som finns på dessa sidor är författarnas
tolkningar och delas inte nödvändigtvis av
the Foundation for A Course in Miracles®
som äger upphovsrättigheterna till Kursen.