Velkommen til studier i mirakler: Et Kursus I Mirakler
ressurshjemmeside på internett for EKIM-studenter

Kontakt
 
flag
afrikaans
flag
bulgarian
gif
chinese
flag
croation
flag
dansk
flag
deutsch
flag
dutch
flag
español
flag
fnnish
flag
français
flag
hebrew
flag
italiano
flag
norsk
flag
polski
flag
portuguese
flag
russian
flag
slovene
flag
svensk
flag
usa

Innledning til Et Kursus i Mirakler

Følgende ord fra innledningen til teksten i A Course in Miracles er sannsynligvis de hyppigst siterte ord fra kurset. De oppsummerer kjernen i dette dypsindige verket og understøtter stilltiende slutninger som i det hele tatt ikke er synlige for de fleste ved lesing første gang:
Kurset sikter ikke mot å undervise meningen med kjærlighet, for det er hinsides hva vi kan bli undervist i. Allikevel sikter det mot å fjerne blokkeringene mot bevisstheten om kjærlighetens nærvær, som er din naturlige arv. Det motsatte av kjærlighet er frykt, men hva som er altomfattende kan ikke ha noen motsetning.

Kurset kan derfor oppsummeres meget enkelt på denne måten:

Intet virkelig kan bli truet.
Intet uvirkelig eksisterer.
I dette ligger Guds fred.


Informasjon om Et Kursus i Mirakler (EKIM)

For nye lesere av ET Kursus i Mirakler [A Course in Miracles (ACIM)] som søker noe mer kortfattet informasjon om hva det er og hva det sier har Foundation for Inner Peace (FIP - kursets forlegger) presentert en nyttig innledning på internett sammen med ACIM-tekstens tredelte forord. Dette innledende materialet hentes fra følgende linker:
 
 

Engelskekan

Dansk

ACIM-intro.    - Introduction Introduktion
Forord, del 1 – How it Came Hvordan Det Blev Til
Forord, del 2 – What It Is Hvad Det Er
Forord, del 3 – What It Says Hvad Det Siger
 

KLIKK HER FOR Å BESTILLE KURSET OG BESLEKTEDE PUBLIKASJONER

 

Undervisning i A Course in Miracles

Den offisielle undervisningsorganisasjonen for A Course in Miracles, og søsterorganisasjonen til FIP, er Foundation for A Course in Miracles® (FACIM). FACIM vedlikeholder en omfattende hjemmeside på internett som inneholder et vell av undervisningsmateriell: http://www.facim.org/~facim/teach.htm
 
 

Besøk FACIMs elektroniske utvidede spørsmåls- og svartjeneste
Informasjon om ACIM®Stavanger:

Velkommen til ACIM® Stavanger! Vi er en gruppe mennesker mellom 38 og 83 år, som har studert ACIM® siden 1995.

Vi møtes hver tirsdag,  kl. 19:30. Som regel lar vi sammenkomstene gå på rundgang hos den enkelte etter avtale.

Vi leser høyt på to forskjellige steder direkte fra tekstboken og har utdypende samtaler etter hver avsnitt. Vi deler også våre egne erfaringer, som har direkte tilknytning til det vi leser. Men, vi vil understreke at vi er ingen terapigruppe!

Det som kjennetegner gruppen vår er at alle får lov til å være som de er som en del av sin egen utviklingsprosess. Vi har ingen leder, alle tar ansvar. Vi er bare sentrert på kurset og teksten.

Med denne hjemmesiden vil vi gjerne dele det enestående budskapet i ACIM®.

Vi ønsker også å hjelpe ACIMstudenter i Norge til å komme i kontakt med hverandre på nettet.

Andre aktiviteter:

Åndelige sammenkomster hver sommer med andre kursstudenter fra Norge.

1. Neste sommermøte blir i Tønsberg den 1. til den 4. juli 2004. Kontaktperson:
    Laila Henriksen: Laila_Lion@hotmail.com
1. Helgetreff på landstedet Skogstad i nærheten av Helleland nord for Egersund, eller på Hjelmeland.

2. Seilturer i Ryfylke med overnattinger.
 

NYTT  OM  OVERSETTELSEN av EN KURSUS I MIRAKLER®
Tove Jøl er den norske oversetter. E.mail adresse : Tovelg@yahoo.no

Hele boken er oversatt. Den holder på å bli korrekturlest av en profesjonell
korekturleser Anne Gjeitanger.

Prosessen går sin gang og har mulighet til å bli ferdig i utgangen av 2004.

Kontaktpersoner i ACIM® Stavanger:
Geir Tore Håland, geirtore@msn.com

Eva Marianne Tennfjord, eva_t@broadpark.no

Andre kontaktpersoner i Norge :
Tønsberg : Laila Henriksen Laila_Lion@hotmail.com

Drammen : Mette Vestby : mirewest@yahoo.no

Denne hjemmesiden – ressurser for studie av ACIM

Denne hjemmesiden for mirakelstudier er en internasjonal nettverksbasert samling ressurser av interesse for studenter og lærere av ACIM, uansett erfaring. Link-feltet nederst på denne siden, som kan finnes på hver side i hjemmesiden med engelsk tekst, gir muligheten til å navigere fra et sted til et annet. Nasjonalflaggene øverst på siden gir link til utgaver av denne hjemmesiden på andre språk. Nedenfor er det i tillegg to søkemotorer for å kunne finne artikler, definisjoner, internettområder, forfattere og hovedemner angående mange forskjellige kursemner. 

Linker til annen ACIM-relatert informasjon:

Biografisk informasjon
Ikke offentliggjorte manuskripter
Beslektet informasjon med opphavsrett
 

Beskrivelse av EKIM

Et Kursus i Mirakler er blitt fremstilt på forskjellige måter. Noen få av disse er: “Det mest betydningsfulle verk på engelsk i det tjuende århundre.”, ”Erstatter Bibelen.”, ”Et slags kristent Veda-skrift.”, ”Vår tids system for uutømmelig
filosofi.”, ”Et satanisk verk.”, ”New Age åndelighet.” og ”Gammeldags, selvbedragersk kristendom.”.

Studenter av Zenbuddhisme ser likheter mellom deres åndelige forståelse og tilnærming med kurset. Andre finner i det et budskap som er ens med J. Krishnamurtis. Studenter av Koranen setter pris på at kurset innrømmer at det er bare en av mange åndelige veier, som alle har samme mål om kjærlighet og fred blant brødre og som innbefatter hele menneskeheten.

I forordet til ACIM-teksten, som Helen Schucman skrev omtrent et år etter at A Course in Miracles ble utgitt, erklærte hun: “Det er ikke tilsiktet å bli et grunnlag for andre sekter. Dets eneste formål er å sørge for en vei hvorpå enkelte mennesker vil være i stand til å finne deres egen indre lærer.” (tekst, forord, s. viii).

Å være i stand til å få tilgang til den ”indre lærer” er sentralt i å la tilgivelse lede våre liv i denne verden, for siden å være i fred og til tjeneste. Kurset handler ikke om å lage en bedre verden, men det handler om å lage et mer fredelig menneske gjennom åndelig påvirkning og minnet om Guds kjærlighet, som den ”indre lærer” besitter for alle i den delen av ånden kalt ”sinn”. En bedre verden vil oppstå når sinnene er helbredet fra deres egos tro på atskillelse og konkurrerende interesser.
 

En internasjonal søkemotor for mirakelstudier

Å finne informasjon om kurset, som denne voksende samling av hjemmesider og sider om mirakelstudier inneholder, skriv et nøkkelord eller uttrykk i begge søkefeltene.

Dersom du ikke finner det du ser etter send en e-melding til: Eva


Miracle Studies Navigation Table

Index of Resources Discussion Group FAQ about ACIM 50 Miracle Principles
Biographical: Helen, Bill, Ken Unauthorized Manuscripts The Story of A Course in Miracles The Psychology of ACIM
The Course's Use of Language What is Forgiveness?  Copyright Related Info Question/Answer Service

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Course in Miracles©, opphavsrett 1985, 1992, 1999 ved:
Foundation for A Course in Miracles®,
41397 Buecking Drive
Temecula, CA 92590-5668
909-296-6261

A Course in Miracles® og ACIM® er registrerte vare- og bransjemerker til Foundation for A Course in Miracles®

Meninger og tolkninger funnet i sidene på denne hjemmesiden utgjør forfatternes syn,
og er ikke nødvendigvis bifalt av stiftelsen som eier opphavsretten til kurset.